VID publiskojamo datu bāze

VID publiskojamo datu bāze ir informatīva rakstura datu bāze, kurā ir publiski pieejama informācija dažādiem reģistriem (datu bāzēm), tostarp PVN maksātāju, nodokļu, VID reģistrēto kvīšu vienotām datu bāzēm, kā arī citiem reģistriem. Tāpat VID publiskojamo datu bāzē ir pieejama visa pieejamā informācija par nodokļu maksātāju parādiem, nodokļu maksātāju VID administrēto nodokļu apmēriem, IIN kopsummām, VSAOI kopsummām, kā arī cita informācija, tostarp par reģistriem akcīzes jomā. VID publiskojamo datu bāze var atrast arī informāciju:

  • par valsts amatpersonu iesniegtajām VID deklarācijām;
  • informāciju par saimnieciskās darbības veicējiem;
  • VID reģistrētajām juridiskām un citām personām;
  • pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem;
  • un citu informāciju par nodokļu maksātājiem.

VID publiskojamo datu bāzi var atrast VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “VID publiskojamo datu bāze”.