AML zināšanu tests

Doku.lv AML zināšanu testā varat pārbaudīt savas zināšanas par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildi.

AML zināšanu testu veido 11 moduļi:

 1. Vispārīgie jautājumi par AML jēdzienu
 2. Normatīvie akti un starptautiskās organizācijas
 3. NILLTPFN likuma subjekti un Iekšējās kontroles sistēma
 4. Patiesie labuma guvēji
 5. Politiski nozīmīgas personas
 6. Klienta identifikācija un izpēte
 7. Risks
 8. Aizdomīgi darījumi un darījumu uzraudzība
 9. Aizdomīgi darījumi nodokļu jomā
 10. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
 11. Starptautiskās sankcijas