Lursoft un doku.lv seminārs “Ceļvedis iekšējās kontroles sistēmas izveidē un klientu izpētē”

Online seminārs “CEĻVEDIS KLIENTU IZPĒTĒ UN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IZVEIDĒ” –  2022.gada 24.maijā no plkst. 10:00 līdz 13:30 on-line video platformā MS Teams.

Pieteikties semināram

Biznesa vidē princips “zini savu klientu” nav jauns. Bet līdz ar likumdošanas izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, rūpīga klientu izpēte daudziem uzņēmējiem – ārpakalpojumu grāmatvežiem, juristiem, starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nekustamo īpašumu jomā u.c. ir kļuvusi par obligātu prasību.

Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana uzņēmumā nav tikai “ķeksītis” likuma izpildei, bet arī process, kura īstenošana ikdienā mazinās iespējamos biznesa riskus. Tāpēc to veidot izvēlas ne tikai tie uzņēmēji, kuriem tā ir noteikta kā obligāta prasība. Sākot veidot iekšējo kontroles sistēmu, rodas daudzi jautājumi – kādu informāciju iekļaut šajā sistēmā, kur meklēt nepieciešamo informāciju par klientu, kā veikt klientu uzraudzību, kā pierādīt, ka klientu izpēte veikta u.c.

SEMINĀRĀ:
Runāsim par iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipiem un sniegsim atbildes uz biežākajiem jautājumiem, kuri rodas, uzņēmējiem ieviešot šo sistēmu.
Sniegsim praktiskus ieteikumus, kā veikt klientu izpēti un īstenot uzraudzību, kādos avotos meklēt nepieciešamo informāciju, kam pievērst uzmanību.

IEGUVUMI:
Seminārs būs noderīgs gan tiem, kuri jau ir izveidojuši savu iekšējās kontroles sistēmu, gan tiem, kuri vēl tikai to veido, gūstot atbildes uz praktiskiem jautājumiem.

SEMINĀRU VADA:
Gints metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs, International Compliance Association (ICA) sertificēts AML speciālists
Jānis Rozenbergs, “Lursoft IT” SIA Korporatīvo klientu konsultants

DALĪBAS MAKSA:

Klientiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Lursoft IT”, kas paredz semināru apmeklējumu, dalība seminārā bez maksas.
Uzņēmumiem, kuriem nav noslēgts sadarbības līgums, kas paredz bezmaksas semināru apmeklējumu, dalības maksa 20,00 EUR + PVN.
Personām, kurām nav noslēgts sadarbības līgums ar Lursoft, dalības maksa 30,00 EUR + PVN.

Piesakies semināram tiešsaistē!

Pieteikties semināram