Nederīgo dokumentu reģistrs

Nederīgo dokumentu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, piemēram, personu apliecinoši dokumenti (pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase u.c.), transportlīdzekļa vadītāja apliecība un citi dokumenti, kas tiek reģistrēti kā zuduši, nenodoti attiecīgajām iestādēm pēc turētāja personas datu vai statusa maiņas, kā arī pēc dokumentu turētāja nāves, un dokumenti, kas tikuši anulēti citu iemeslu dēļ.

Visiem iedzīvotājiem ir pieejams e-pakalpojums “Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā” portālā www.latvija.lv sadaļā “E-pakalpojumi”. Šo pakalpojumu izmanto gadījumos, kad plāno slēgt civiltiesisku darījumu un saņemt notāra pakalpojumus, gatavojas ceļošanai ārpus Latvijas robežām, kārto kredītu vai līzingu, kā arī citos gadījumos, kad nepieciešams pārbaudīt personu vai tiesības apliecinoša dokumenta derīgumu. Lai pakalpojumā pieprasītu informāciju par dokumenta derīgumu, nepieciešams ievadīt dokumenta sērijas numuru, veidu un izdevējvalsti.