FID jeb Finanšu izlūkošanas dienests

FID jeb Finanšu izlūkošanas dienests ir neatkarīga iestāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, ko pārrauga Ministru kabinets.

FID mērķis ir novērst iespēju izmantot LR finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai. FID uzdevumi ietver vairākas darbības kā finanšu datu un saņemto ziņojumu par aizdomīgiem finanšu darījumiem apkopošana un analizēšana, iegūtās informācijas nodošana Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm tālākajai izmeklēšanai, kā arī citu funkciju īstenošana.

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbības jomas ir:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
  • Terorisma finansēšanas novēršana
  • Proliferācijas finansēšanas novēršana
  • Sankcijas
  • Nacionālais risku novērtējums
  • Privātās un publiskās sadarbības koordinācija
  • Starptautiskā sadarbība ar analogām ārvalstu finanšu izlūkošanas vienībām un citām institūcijām