Likums Par nodokļiem un nodevām

Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz nodokļu un nodevu veidu noteikšanu un to reglamentēšanas kārtību, nodokļu un nodevu piedziņu un iekasēšanu, kā arī nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas tiesības, atbildības un pienākumus. Tāpat Likums “Par nodokļiem un nodevām” reglamentē pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārību, kas saistīti ar nodokļu un nodevu jautājumiem.

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” tiek skaidroti likumā lietotie termini kā, piemēram, “valsts nodeva”, “nodokļu administrācija”, “nodokļa atlaide” un citi termini, kā arī apskatīti jautājumi par nodokļu un nodevu sistēmām, to maksāšanas noteikumiem, valsts nodokļu veidiem, nodokļu maksātāju klasifikāciju, pienākumiem, reģistrāciju un citi jautājumi likuma “Par nodokļiem un nodevām” darbības sfēras ietvaros.