Jaunākie NILLTPFN likuma grozījumi – nākamais mēģinājums sakārtot AML jomu

Jaunākie NILLTPFN likuma grozījumi – nākamais mēģinājums sakārtot AML jomu

2021.gada 15.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2021.gada 12.jūlijā. Šoreiz likumprojekta pieņemšana nenotika tik raiti, kā tas bija plānots, jo, lai gan sākotnēji likumprojekts tika virzīts apstiprināšanai Saeimā steidzamības kārtībā, pie otrā lasījuma tika lemts steidzamības statusu atcelt, lai pilnīgāk izdiskutētu strīdīgos jautājumus. Arī ar šiem NILLTPFN likuma grozījumiem, kā jau ierasts, tika veiktas gan tā sauktās „kosmētiskās izmaiņas”, kuras pēc būtības nemaina likuma piemērošanas kārtību, tā vietā paredzot tikai atsevišķu nosaukumu maiņu, gan arī būtiskas izmaiņas, kas skars ikvienu likuma piemērotāju.