Patiesā labuma guvēju reģistri ES valstīs

Patiesā labuma guvēju reģistri ES valstīs

Pēc tam, kad Eiropas Parlamenta un Padomes Ceturtā AML direktīva uzlika par pienākumu visām ES dalībvalstīm izveidot savu patiesā labuma guvēja reģistru, lielākā daļa no tām tādu arī ir izveidojušas. Tai sekojošajā Piektajā AML direktīvā dalībvalstīm tika uzlikts arī pienākums padarīt šos patiesā labuma guvēju reģistrus publiski pieejamus, tomēr šis process ir noticis visai lēni, un ne visu ES dalībvalstu reģistri jau ir publiski pieejami. Vienlaikus pieejamie reģistri ir kļuvuši par arvien vērtīgāku datu avotu klientu un darījumu partneru izpētei. Šajā rakstā apkopoti ES valstu patiesā labuma guvēju reģistri, iekļaujot arī vairākas Eiropas valstis, kuras neietilpst Eiropas Savienībā, bet ir izveidojušas savus reģistrus.

Izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanu FID no 2021.gada 1.oktobra 

Izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanu FID no 2021.gada 1.oktobra 

2021.gada 15.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2021.gada 12.jūlijā. Ar šiem NILLTPFN likuma grozījumiem Ministru kabinetam tika deleģēts uzdevums noteikt jaunu kārtību ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem darījumiem, kā arī jaunu kārtību sliekšņa deklarāciju iesniegšanai saistībā ar goAML lietojumprogrammas ieviešanu.