FID prezentē Nacionālā riska novērtējuma projektu

FID prezentē Nacionālā riska novērtējuma projektu

2020. gada 13. oktobrī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) prezentēja izstrādātā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma ziņojuma (Nacionālais riska novērtējums) par 2017.-2019.gadu projektu. FID turpinās konsultācijas ar valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvjiem, plānojot publiskot Nacionālā risku novērtējuma ziņojumu šī gada beigās.

Gints Metāls: Nākamais mēģinājums sakārtot AML jomu

Gints Metāls: Nākamais mēģinājums sakārtot AML jomu

2019. gada 13. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2019. gada 29. jūnijā. Ir pagājis gads un Ministru kabinets (MK) ir sagatavojis kārtējos grozījumus NILLTPFN likumā.1 Par likuma galīgo redakciju varēs spriest tikai pēc tā pieņemšanas Saeimā, tomēr jau šobrīd ir pamanāms, ka Latvijā tiks turpināta uzraudzības un kontroles iestāžu sadrumstalošana, tādējādi liedzot veidot efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas uzraudzību.

Ziņošana Uzņēmumu reģistram par patiesā labuma guvējiem

Ziņošana Uzņēmumu reģistram par patiesā labuma guvējiem

2019.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2019.gada 29.jūnijā. Ar šiem NILLTPFN likuma grozījumiem Uzņēmumu reģistram (UR) tika uzdots sadarboties ar NILLTPFN likuma subjektiem, lai apzinātu un ziņotu tiesībaizsardzības iestādēm par iespējami nepatiesi sniegtām ziņām par klienta patiesā labuma guvējiem (PLG). Sekojoši, NILLTPFN likuma subjektiem no 2020.gada 1.jūlija ir noteikts pienākums ziņot UR par tādiem gadījumiem, kur klienta izpētes laikā ir konstatēts cits PLG, kas nav deklarēts publiski.

Iekšējās kontroles sistēmas risku novērtējums – risku matrica

Iekšējās kontroles sistēmas risku novērtējums – risku matrica

Atbilstoši Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force – FATF) ieteikumiem, uz riskiem balstītas pieejas (risk-based approach) piemērošana ir ieteicama arī privātajam sektoram. Šīs pieejas mērķis ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, cīņas pret terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko sankciju novēršanas  pasākumi tādā veidā un tādā mērā, kas nodrošinātu patiesu risku samazināšanu mazināšanu.