Sankcijas

Sankcijas ir ierobežojoši pasākumi – Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas instruments, kas tiek pielietots starptautisko tiesību normu pārkāpumu un drošības izaicinājumu gadījumā.

Sankciju saraksts

Sankciju saraksts ir tāds saraksts, kas satur informāciju par fizisku vai juridisku personu vai citu sankciju subjektiem, uz kuriem attiecas starptautiskās vai nacionālās sankcijas un kas ir atrodams Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē.

Nederīgo dokumentu reģistrs

Nederīgo dokumentu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, piemēram, personu apliecinoši dokumenti (pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase u.c.), transportlīdzekļa vadītāja apliecība un citi dokumenti,

VID publiskojamo datu bāze

VID publiskojamo datu bāze ir informatīva rakstura datu bāze, kurā ir publiski pieejama informācija dažādiem reģistriem (datu bāzēm), tostarp PVN maksātāju, nodokļu, VID reģistrēto kvīšu vienotām datu bāzēm, kā arī citiem reģistriem.