Sankcijas

Sankcijas ir ierobežojoši pasākumi – Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas instruments, kas tiek pielietots starptautisko tiesību normu pārkāpumu un drošības izaicinājumu gadījumā.

Sankcijas var tikt piemērotas gan pret valsti, gan fiziskām vai juridiskām personām (uzņēmumiem) vai organizācijām un grupējumiem. Sankcijas tiek piemērotas, lai:

  • atjaunotu vai saglabātu mieru un drošību bez militāra spēka pielietošanas;
  • nodrošinātu Eiropas Savienības vērtības un drošību;
  • nostiprinātu un atbalstītu demokrātiju, starptautisko tiesību principus un citu mērķu īstenošanai.

Sankcijas galvenokārt tiek noteiktas, lai sankcionētās puses mainītu uzvedību starptautisko tiesību normu pārkāpšanas gadījumā. Tas tiek panākts kā aktīvu iesaldēšana, finanšu plūsmas ierobežošana, preču aprites ierobežošana, tirdzniecības embargo, ieceļošanas ierobežojumi un citos veidos, kas izpaužas kā sankcijas.

Sankciju veidi

Sankcijas kopumā iedalās starptautiskajās un nacionālajās sankcijās, taču pastāv sīkāks sankciju sadalījums kā, piemēram, pret konkrētu politiku vērstas sankcijas, diplomātiskas sankcijas, ANO sankcijas, “jauktās” sankcijas, ES autonomās sankcijas.