Sankciju saraksts

Sankciju saraksts ir tāds saraksts, kas satur informāciju par fizisku vai juridisku personu vai citu sankciju subjektiem, uz kuriem attiecas starptautiskās vai nacionālās sankcijas un kas ir atrodams Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē.

Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē ir lejupielādējami tādi sankciju saraksti kā:

  • ANO apvienotais sankciju saraksts
  • ES jaunais sankciju saraksts
  • LV nacionālais sankciju saraksts

Tāpat FID vietnē ir izvietotas saites uz ES/NATO valstu sankciju sarakstiem.

Sankciju saraksti tiek izmantoti, piemēram, kredītiestāžu un finanšu iestāžu darbībā, lai mazinātu riskus tikt iesaistītiem darījumos ar sankciju sarakstā esošajiem sankciju subjektiem.