Islande iekļauta FATF uzraugāmo valstu jeb “pelēkajā” sarakstā

2019. gada 18. oktobrī neatkarīgā starpvaldību organizācija Finanšu darījumu darba grupa (FATF) uzraugāmo valstu jeb “pelēkajā” sarakstā iekļāva Islandi. Šobrīd Islande ir vienīgā Rietumeiropas valsts FATF “pelēkajā” sarakstā, atrodoties tajā līdzās 11 citām valstīm. FATF uzraugāmo valstu sarakstā tiek iekļautas valstis, kurām novēroti stratēģiski trūkumi, kā arī neefektīva cīņa ar naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu un FATF rekomendāciju īstenošanu.

2018. gadā FATF ziņojumā Islandei tika sniegts 51 ieteikums naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas procedūras uzlabošanai. Izvērtējot Islandes paveikto rekomendāciju īstenošanā, neatkarīgā starpvaldību organizācija Islandes progresu attiecībā uz likumdošanas uzlabošanu atbilstoši FATF starptautiskajiem standartiem uzskatīja par pārāk lēnu un neefektīvu.

Šobrīd nav skaidrs, kādu ietekmi uz Islandi atstās tās iekļaušana FATF “pelēkajā sarakstā”. Līdztekus kaitējumam valsts reputācijai, vislielākais kaitējums var tikt nodarīts uzņēmējiem, kuriem būs grūtāk veidot jaunas tirdzniecības saites ar ārvalstu sadarbības partneriem.

Neatkarīgās starpvaldību organizācijas FATF mērķis ir apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un citus draudus starptautiskajai finanšu sistēmai. Vienlaikus ar Islandi, FATF uzraugāmo valstu sarakstā iekļautas arī Zimbabve un Mongolija. Savukārt no uzraugāmo valstu saraksta tika svītrotas Etiopija, Šrilanka un Tunisija.