Vai tiek aizliegti darījumi skaidrā naudā?

NILLTFN likums pats par sevi neliedz veikt darījumus skaidrā naudā. Ierobežojumi darījumu veikšanai skaidrā naudā ir noteikti likuma „Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā, kā arī citos normatīvajos aktos (piemēram, komersants skaidrā naudā nedrīkst iegādāties akcīzes preces utt.).

Atsevišķos gadījumos liela apjoma skaidras naudas darījumi var liecināt par iespējamo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Leave a comment