Vai pārsūdzības procesa laikā tiek apturēta lēmuma par sankciju piemērošanu darbība?

Atbilstoši NILLTFN likuma 80.pantam administratīvā akta par sankciju piemērošanu, izņemot soda naudas uzlikšanu, pārsūdzēšana neaptur šā akta darbību. Tādējādi personai, kurai ir piemērota sankcija, piemēram, nosakot pagaidu aizliegumu veikt noteiktu rīcību vai atcelt no amata atbildīgo personu, ir pienākums pildīt šos pienākumus arī lēmuma pārsūdzības laikā.

Leave a comment