Vai par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu var tikt piemērota kriminālatbildība?

Papildus sankcijām, kas izriet no NILLTFN likuma, likuma subjektam var tikt piemērota kriminālatbildība par ziņu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu uzraudzības un kontroles iestādēm gan pēc Krimināllikuma 315.panta, kas paredz kriminālatbildību par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums, gan arī pēc Krimināllikuma 272.panta, kas paredz kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai, ja to izdarījusi persona, kurai saskaņā ar likumu ir pienākums sniegt ziņas.

Savukārt klientam var tikt piemērota kriminālatbildība par darījumā izmantoto finanšu līdzekļu un mantas patiesā labuma guvēju neatklāšanu pēc Krimināllikuma 195.1 panta, kas paredz kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu vai šo ziņu nesniegšanu likumā noteiktajos gadījumos par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju.

Leave a comment