Vai par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība?

Līdz ar 2017.gada 26.oktobra grozījumiem NILLTFN likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 9.novembrī, visas administratīvās sankcijas par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu ir ietvertas NILLTFN likumā. Līdz ar to arī no Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa tiks izslēgtas normas, kas paredzēja administratīvo atbildību par atsevišķu NILLTFN likuma prasību nepildīšanu.

Tomēr ir jāņem vērā, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 143.pants paredz atbildību par neziņošanu VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, ja šo pienākumu nav pildījis NILLTFN likuma subjekts. Par šo pārkāpumu tiek paredzēts naudas sods līdz 10 procentiem no aizdomīgā darījuma summas.

Leave a comment