Vai klients var celt prasību tiesā pret komersantu par NILLTFN likuma prasību izpildi?

NILLTFN likums aizsargā tos, kas likuma prasības ir pildījuši godprātīgi. Personas, kuras godprātīgi pildījušas NILLTFN likuma prasības tiek atbrīvotas no civiltiesiskās atbildības un to darba devēji vai klienti, par kuriem sniegts ziņojums kontroles un uzraudzības iestādēm, nevar celt prasības par tiem nodarīto zaudējumu kompensāciju.

Leave a comment