Vai Jūs pārstāvat VID vai citu kontroles institūciju?

Nē, mēs neesam VID vai cita valsts iestāde. Mēs esam juridiskais birojs, kas piedāvā saviem klientiem izveidot NILLTFN likuma prasībām, Sankciju likuma prasībām, kā arī likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu lai Jums nebūtu jāuztraucas par VID prasību izpildi un Jums paliktu vairāk laika tam ko Jūs protat vislabāk – sniegt pakalpojumus tieši Jūsu komercdarbības sfērā.

Leave a comment