Vai es drīkstu kopēt klienta pārstāvja personas dokumentus (Pasi, ID karti)?

Personas dokuments satur fiziskās personas sensitīvos datus, tamdēļ veicot fizisko personu datu apstrādi Jums ir jāievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības par šo datu apstrādes pamatojumu un aizsardzību. NILLTFN likums paredz obligātu pienākumu kopēt personas dokumentus visiem NILLTFN likuma subjektiem.

Papildus personu apliecinoša dokumenta kopijai, var būt nepieciešams iegūt dokumenta kopiju, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt attiecīgo klientu. Tamdēļ komersantam ir nepieciešams iegūt, piemēram, klienta pārstāvja pilnvaras kopiju, izrakstu no komercreģistra par attiecīgās personas tiesībām pārstāvēt sabiedrību utt.

Leave a comment