Par kādiem NILLTFN likuma prasību pārkāpumiem tiek piemērotas sankcijas?

Par NILLTFN likuma prasību nepildīšanu likuma subjektiem var tikt piemērota atbildība saskaņā ar NILLTFN likuma 78.panta 1.daļu. Visbiežāk sankcijas tiek piemērotas ja likuma subjekts, pretēji NILLTFN likumā noteiktajam:
1) nav sniedzis uzraudzības un kontroles iestādēm paredzēto informāciju noteiktajā termiņā;
2) nav iecēlis vienu vai vairākus darbiniekus, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTFN likuma prasību ievērošanu;
3) nav ieviesis iekšējās kontroles sistēmu;
4) nav veicis klienta izpēti, darījumu attiecību un darījumu uzraudzību;
5) nav nodrošinājis darbiniekiem apmācības;
6) nav ziņojis Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastu vai aizdomīgu finanšu darījumu.

Leave a comment