NILLTPFN likuma iekšējās kontroles sistēma

NILLTPFN likums paredz noteiktu saimnieciskās darbības veicēju un komersantu kategorijas, atkarībā no to darbības veida, kuriem ir pienākums veikt noteiktas darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai. Vispirms šiem saimnieciskās darbības veicējiem un komersantiem ir pienākums izveidot NILLTPFN likuma prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, veikt savu risku novērtējumu un izstrādāt klientu risku novērtēšanas kritērijus. Pēc tam šiem likuma subjektiem ir pienākums iegūt informāciju par saviem klientiem, veikt klientu darījumu uzraudzību un, nepieciešamības gadījumā, ziņot par konstatētajiem aizdomīgajiem vai neparastajiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam. Papildus prasības tiem NILLTPFN likuma subjektiem, kuriem ir pienākums izveidot likuma prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, paredz arī likums “Par nodokļiem un nodevām”. Attiecīgi arī NILLTPFN likuma subjektiem ir pienākums ziņot VID par Latvijas Republikas rezidentu veiktajiem aizdomīgajiem darījumiem nodokļu jomā. NILLTPFN likuma subjektiem jau iekšējās kontroles sistēmas izveidošana ir obligāta prasība. Savukārt, ja iekšējās kontroles sistēma nav tikusi izveidota, ir beidzamais laiks to izveidot un uzsākt tās piemērošanu ikdienas darbā, lai pasargātu sevi no uzraudzības un kontroles iestāžu piemērotajām soda naudām un cita veida ierobežojumiem. Jāpiebilst, ka ne-banku sektorā soda naudas par NILLTPFN likuma prasību nepildīšanu var sasniegt pat 1 000 000 euro, tādēļ pret šo prasību izpildi nevajadzētu attiekties vieglprātīgi.

Leave a comment