Kuras iestādes kontrolē starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanas izpildi?

Ārlietu ministrija ir koordinējošā institūcija sankciju jautājumos Latvijā, kā arī Ārlietu ministrija atbild par licenču izsniegšanu darījumu veikšanai ar stratēģiskas nozīmes precēm, lai nodrošinātu ar sankcijām noteikto stratēģisko preču eksporta kontroles pasākumu (ieroču embargo) izpildi.

Citas atbildīgās iestādes sankciju piemērošanas un kontroles jomā ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Ekonomikas ministrija, Finanšu izlūkošanas dienests, Rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde,  Latvijas Banka.

Leave a comment