Kurām personām ir pienākums ievērot Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu?

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ievērošana ir obligāta visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Šis likums tiek piemērots neatkarīgi no NILLTFN likuma prasībām un neatkarīgi no tā vai komersants vai saimnieciskās darbības veicējs ir izveidojis iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši NILLTFN likuma un Sankciju likuma prasībām.

Leave a comment