Ko darīt, ja klients atsakās aizpildīt anketu un sniegt informāciju?

NILLTFN likums paredz, ka ja Jums nav iespējams veikt klienta izpētes pasākumus (arī tad, ja klients atsakās sniegt Jums informāciju), ir aizliegts uzsākt darījuma attiecības ar šādu klientu vai turpināt jau uzsāktās darījuma attiecības (tās ir izbeidzamas), kā arī aizliegts veikt gadījuma rakstura darījumu ar attiecīgo personu vai juridisku veidojumu.

Šīs prasības par darījuma attiecību izbeigšanu neattiecas uz zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, citiem neatkarīgiem juridisko profesiju pārstāvjiem, nodokļu konsultantiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem gadījumos, kad tie aizstāv vai pārstāv klientus pirmstiesas kriminālprocesā vai tiesas procesā vai sniedz konsultācijas par tiesas procesa uzsākšanu vai izvairīšanos no tā. Šis izņēmums neattiecas uz gadījumiem, kad klients konsultācijas saņem tieši ar nolūku veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

NILLTFN likums paredz, ka šādos gadījumos Jums ir tiesības pārtraukt sadarbību ar klientu un pieprasīt klienta saistību pirmstermiņa izpildi.

Leave a comment