Kas ir tipoloģijas?

Ar vārdu „tipoloģija” tiek saprasta zinātniskās izziņas metode – grupēšana pēc vispārinātiem, idealizētiem modeļiem (tipiem).

NILLTFN likuma izpildes kontekstā vārdu „tipoloģija” lieto lai apzīmētu noteiktus kritērijus, kuri var liecināt par augsta riska klientu, klienta iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā. Nav iespējams aprakstīt un definēt ikvienu situāciju, ar kuru var saskarties NILLTFN likuma subjekti, tādēļ tipoloģiju uzdevums ir dot norādes par aptuvenajiem virzieniem, kam pievērst uzmanību un pazīmēm, kuras var liecināt par iespējami prettiesisko klientu rīcību.

Leave a comment