Kas ir sankciju likuma iekšējās kontroles sistēma?

Starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma (sankciju likuma iekšējās kontroles sistēma) ir pasākumu un dokumentu kopums, kas ietver uz starptautisko un nacionālo sankciju prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja iesaistīšanu starptautisko un nacionālo sankciju prasību pārkāpšanā vai apiešanā vai izvairīšanos no to izpildes.

Leave a comment