Kas ir sankcijas?

Sankcijas ir atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojoši pasākumi jeb ierobežojumi vai aizliegumi pret valsti, režīmu vai personu (fizisku vai juridisku) par starptautisko tiesību pārkāpšanu. Sankcijas ir valsts ārpolitikas instruments, kas ļauj reaģēt uz starptautiskās drošības izaicinājumiem bez militāra spēka izmantošanas.

Latvijas Republikai saistošas starptautiskās sankcijas var noteikt:

Apvienoto Nāciju Organizācija

Eiropas Savienība

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstis (tajā skaitā arī Amerikas Savienoto valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets – OFAC)

Eiropas Savienības dalībvalstis

starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija (tajā skaitā arī Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO))

Latvijas Republikas Ministru kabinets

Leave a comment