Kas ir risku novērtējums?

Risku novērtējums sastāv no divām daļām. Pirmkārt, tas ir paša komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja noteiktais sava biznesa risku līmenis gan attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem, gan arī attiecībā uz terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem. Otrkārt, lai veiktu klientu risku izvērtēšanu komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem ir pienākums noteikt klientu risku vērtēšanas kritērijus, kuros ir ietveri attiecīgajā komercdarbības nozarē pastāvošie klientu riski.

Lai izpildītu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumus, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem ir pienākums veikt arī starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Leave a comment