Kas ir risku novērtējums?

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pants, kurā noteiktās prasības par starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējuma veikšanu un riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, stājās spēkā 2019.gada 1.maijā. Lai izpildītu šīs prasības, komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem ir pienākums veikt un dokumentēt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus. Savukārt, pamatojoties uz šo novērtējumu, ir nepieciešams izveido starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tostarp izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

Leave a comment