Kas ir proliferācija?

Ar Jēdzieniem “proliferācija” vai “proliferācijas finansēšana” tiek saprastas darbības, kuras saistītas ar tādu līdzekļu nodrošināšanu vai finanšu pakalpojumu sniegšanu, kuras pilnīgi vai daļēji tiek izmantotas kodolieroču, ķīmisko vai bioloģisko ieroču un to piegādes līdzekļu, kā arī saistīto materiālu ražošanai, iegādei, iegūšanai īpašumā, izstrādei, transportēšanai, pārsūtīšanai, izejvielu uzkrāšanai vai izmantošanai un citos veido, izdarot valsts tiesību aktu pārkāpumus vai nepildot piemērojamās starptautiskās saistības.

Atbildība par masu iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu un izplatīšanu ir noteikta Krimināllikuma 73.pantā un 73.1 pantā.

Leave a comment