Kas ir par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona?

Par NILLTFN likuma prasību izpildi atbildīgā persona ir darbinieks, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par NILLTFN likuma prasību ievērošanu un par to, lai tiek nodrošināta informācijas apmaiņa ar attiecīgo uzraudzības un kontroles institūciju.

30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām par NILLTFN likuma prasību ievērošanu atbildīgo darbinieku sastāvā ir jāpaziņo par to attiecīgajai uzraudzības un kontroles institūcijai.

Ja NILLTFN likuma subjekts ir juridiskā persona, tad papildus par likuma izpildi atbildīgajai personai ir nepieciešams noteikt arī valdes locekli, kurš pārrauga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomu attiecīgajā juridiskajā personā.

Leave a comment