Kas ir klientu risku novērtējums?

Iekšējās kontroles sistēmu papildina komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja veikts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums. Kopējais risku novērtējums tiek veikts lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu komersanta vai saimnieciskās darbības veicēja darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, un, pamatojoties uz šo novērtējumu, izveidotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.

Līdz 2019.gada 1.maijam, papildus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraudzībā esošajiem NILLFTN likuma subjektiem ir pienākums veikt arī starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Klienta risks ir katram klientam individuāli piemītošais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas risks. Klienta individuālais riska līmenis tiek noteikts balstoties uz klienta riska izvērtējumu.

Leave a comment