Kas ir juridisks veidojums?

Juridisks veidojums ir personu apvienība, kurai ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi, un labuma guvējs — ja vēl nav noteikta fiziskā persona, kura gūst labumu, — persona, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums, jebkura cita fiziskā persona, kura faktiski īsteno kontroli pār juridisku veidojumu, izmantojot īpašumtiesības vai citus līdzekļus.

Par juridisku veidojumu NILLTFN likuma izpratnē tiek uzskatītas personālsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības u.c. tāda veida subjekti, kuri nav ne fiziskas ne arī juridiskas personas, bet kuri var veikt darījumus savā vārdā.

Leave a comment