Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests?

Finanšu izlūkošanas dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas, darbojoties kā Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī prokuratūrai.

Kopš 2019.gada 1.janvāra Finanšu izlūkošanas dienests ir savā darbībā ir neatkarīgs un un tā darbību pārrauga Ministru kabinets ar iekšlietu ministra starpniecību.

Leave a comment