Kas ir FATF un MONEYVAL?

FATF ir saīsinājums no Finanšu darījumu darba grupas nosaukuma (Financial Action Task Force). FATF ir 1989. gadā izveidota starpvaldību organizācija, kura izveidota ar mērķi noteikt standartus un sekmēt efektīvu juridisko, reglamentējošo un operatīvo pasākumu īstenošanu, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un citus saistītus apdraudējumus starptautiskās finanšu sistēmas integritātei. Tāpēc FATF ir “politikas veidošanas struktūra”, kas darbojas, lai radītu starptautiskos standartus un veicinātu dalībvalstu politisko gribu, lai šajās jomās veiktu dalībvalstu likumdošanas un uzraudzības reformas.

MONEYVAL ir Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas nosaukums. MONEYVAL ir Eiropas Padomes pastāvīgā uzraudzības iestāde, kuras uzdevums ir novērtēt valstu normatīvo aktu un to piemērošanas procesa atbilstību galvenajiem starptautiskajiem standartiem naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī sniegt ieteikumus dalībvalstu iestādēm attiecībā uz vajadzīgo sistēmu uzlabošanu. MONEYVAL cenšas uzlabot valstu iestāžu spējas efektīvāk cīnīties pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Leave a comment