Kas ir čaulas veidojums?

Atbilstoši NILLTFN likuma definīcijai, par čaulas veidojumu tiek uzskatīta juridiskā persona, kurai raksturīga viena vai vairākas šādas pazīmes:

a) nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo,

b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību,

c) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).

Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem, izņemot kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, nav aizliegts uzsākt un uzturēt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumu ar čaulas veidojumu. Tajā pat laikā, ņemot vērā paaugstināto risku čaulas veidojumu patiesā labuma guvēju un citu ar šo veidojumu saistītās informācijas noskaidrošanā, sadarbība ar čaulas veidojumiem būtu rūpīgi izvērtējama.

Leave a comment