Kas ir čaulas banka?

Atbilstoši NILLTFN likuma definīcijai par čaulas banku tiek uzskatīta kredītiestāde vai finanšu iestāde, vai cita iestāde, kas veic tādas darbības, kuras ir līdzvērtīgas tām, kādas veic kredītiestāde vai finanšu iestāde, un kas ir reģistrēta valstī, kurā tā fiziski neatrodas (arī tās faktiskā vadība), un kas nav saistīta ar kādu regulētu un uzraudzītu grupu.

Par čaulas banku tiek uzskatīta arī persona, kura sniedz kredītiestādes pakalpojumiem līdzīgus pakalpojumus, veicot bezskaidras naudas pārvedumus trešās personas uzdevumā, un kurai nav tās darbību uzraudzības un kontroles institūcijas.

NILLTFN likuma subjektiem ir aizliegts sadarboties ar čaulas bankām un čaulas banku dibināšana un darbība Latvijas Republikā ir aizliegta.

Leave a comment