Kas ir augsta riska trešās valstis?

Augsta riska trešās valstis ir valstis vai teritorijas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, kurās nav efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas, tai skaitā valstis vai teritorijas, kuras Eiropas Komisija ir noteikusi par tādām, kuru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Eiropas Savienības finanšu sistēmai.

Lai precīzi noskaidrotu šīs valstis un teritorijas, ir ieteicams aplūkot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā izvietoto informāciju par FATF noteiktajām augsta riska trešajām valstīm. Pieejams: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/vispareja/fatf-noteiktas-augsta-riska-tresas-valstis/6551-fatf-noteiktas-augsta-riska-tresas-valstis.html

Leave a comment