Kas ir AML?

AML ir saīsinājums no starptautiski lietotā jēdziena anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršanas, kas sevī ietver cīņu ar noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizāciju, lai novērstu finanšu sistēmas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas posmos.

Ņemot vērā starptautisko cīņu ar terorismu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (proliferāciju), AML sevī ietver arī metodes un noteiktu rīcību lai nepieļautu finanšu sistēmas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas (proliferācijas) finansēšanā gan tiešā, gan arī netiešā veidā.

Šobrīd pasaulē AML jēdziens aizvien vairāk tiek saistīts arī ar cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un nodokļu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Tamdēļ Latvijā AML dokumentos tiek ietvertas prasības par informācijas sniegšanu VID saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu nomaksā vai nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā.

Leave a comment