Kam ir jāaizpilda klienta anketa – komersantam vai klienta pārstāvim pašrocīgi?

NILLTFN likums nenosaka kurš tieši aizpilda klienta anketu. Jūs variet aizpildīt anketu datorrakstā vai ar roku pēc klienta atbildēm vai uzrādītajiem dokumentiem, kā arī varat nodot anketu, lai to aizpilda klients pats. Svarīgākais ir tas, ka klienta pārstāvis parakstās par sniegto ziņu patiesumu un to, ka viņš ir informēts par kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Leave a comment