Kāds ir sankciju mērķis?

Sankciju likuma mērķis ir nodrošināt mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm.

Sankcijas tiek noteiktas pret tādām valstīm, teritorijām vai personām, kuru darbības dēļ, tām apzināti un tīši pārkāpjot starptautiskās tiesības, tiek apdraudēts miers un drošība pasaulē. Līdz ar to arī sankciju mērķis ir atjaunot mieru un drošību reģionā vai novērst apdraudējumus starptautiskam mieram un drošībai nevis sodot pārkāpēju, bet gan novēršot iespējamo situācijas pasliktināšanos.

Leave a comment