Kādi ir preču un pakalpojumu loteriju rīkotāja pienākumi NILLTFN likuma izpildē?

Ja komersants rīko tikai preču un pakalpojumu loterijas atbilstoši Preču un pakalpojumu loteriju likumam, tad komersantam nav pienākums veidot iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši NILLTFN likuma prasībām. Savukārt, ja komersants organizē azartspēles vai izlozes atbilstoši Azartspēļu un izložu likumam, tad ir jāveido iekšējās kontroles sistēma atbilstoši NILLTFN likuma prasībām.

Leave a comment