Kādi ir nekustamo īpašumu aģenta pienākumi NILLTFN likuma izpildē?

Personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, ir NILLTFN likuma subjekti un tām ir pienākums izveidot likuma prasībām atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu. Šis pienākums vienlīdz attiecas gan uz tām personām, kuras aģentu un starpnieku darbību veic kā saimnieciskās darbības veicēji, gan arī uz tām personām, kuras šo aģentu un starpnieku darbību veic kā komersanti.

NILLTFN likums paredz, ka nekustamā īpašuma aģentiem nepieciešams izpildīt klienta izpētes prasības attiecībā uz nekustamā īpašuma pircējiem un pārdevējiem, kā arī tajos gadījumos, kur tiek slēgts nekustamā īpašuma nomas līgums un ikmēneša nomas maksa ir 10 000 euro vai lielāka. NILLTFN likums nenodala dažādu nekustamo īpašumu veidus (mājas, dzīvokļi, lauksaimniecībā izmantojamā zemes, komercplatības utt.), līdz ar ko arī par NILLTFN likuma subjektu kļūst ikviens nekustamo īpašumu aģents vai starpnieks, neatkarīgi no nekustamo īpašumu veida, ar ko tas ikdienā strādā.

Leave a comment