Kādēļ VID sūta brīdinājumus par nepieciešamību iecelt atbildīgo personu un ieviest iekšējās kontroles sistēmu?

NILLTN likums paredz VID pienākumu kontrolēt kā šo likumu pilda noteiktu komercdarbību veicošie komersanti un saimnieciskās darbības veicēji. Tādējādi NILLTFN likuma prasību izpildē VID kontrolē un uzrauga:

   • nodokļu konsultantus, ārpakalpojuma grāmatvežus;
   • neatkarīgus juridisko pakalpojumu sniedzējus;
   • juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējus;
   • personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;
   • citas juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu un cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 euro vai lielākā apmērā;
   • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējus;
   • šādus pakalpojumu sniedzējus, ja to uzraudzību NILLTFN likums nav noteicis citai iestādei, un kas nodarbojas ar:
    • kreditēšanu, tai skaitā finanšu līzingu, ja pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešama licencēšana;
    • galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšanu, ar kuriem uzlikts pienākums;
    • konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos;
    • inkasāciju.

Ar šo brīdinājumu sūtīšanu VID aicina komersantus un saimnieciskās darbības veicējus savlaicīgi veikt dokumentu sakārtošanu, lai tādā veidā nodrošinātu turpmāku likuma prasību pildīšanu.

Leave a comment