Kāda ar sankciju saistība ar AML jomu?

Sankcijas var tikt noteiktas attiecībā uz tādām personām vai valstīm (un to teritorijām), kuras ir saistītas ar terorismu vai masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Tamdēļ sankcijas bieži vien kalpo kā papildus instruments cīņai ar terorisma finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, ko regulē arī AML jomas normatīvie akti.

Lai uzlabotu sankciju izpildi un to sasaisti ar AML jomas normatīvajiem aktiem, 2018.gada 12.jūlijā stājās spēkā izmaiņas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.pantā, kā arī likums tika papildināts ar 13.1 pantu, paredzot noteiktus pienākumus tiem komersantiem, kuriem ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši NILLTFN likuma prasībām. Sekojoši, no 2019.gada 1.maija NILLTFN likuma subjektiem ir pienākums veikt arī starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Leave a comment