Kā jāveic darbinieku apmācības par AML jomas aktualitātēm?

NILLTFN likums paredz, ka šā likuma subjektiem ir pienākums veikt regulāras savu darbinieku apmācības  par šīs jomas aktualitātēm, tajā skaitā lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus un izpildīt iekšējās kontroles sistēmā paredzētās darbības.

Likums nenosaka šo apmācību metodes un tamdēļ arī uzņēmuma vadītājs vai cits atbilstoši apmācīts darbinieks, piemēram, atbildīgā persona, var izglītot pārējos darbiniekus AML jautājumos. Papildus ir iespēja apmeklēt arī dažādu organizāciju un iestāžu rīkotos seminārus par AML jautājumiem.

Leave a comment