Kā izprotams NILLTFN likuma regulējums par iekšējās kontroles sistēmas izveidi tiem komersantiem, kuri pārdod preces un pakalpojumus un saņem maksājumus skaidrā naudā virs 10 000 euro?

NILLTFN likums paredz, ka iekšējā kontroles sistēma ir jāizveido personām, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 euro vai lielākā apmērā vai valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 10 000 euro vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas.

Likums „Par nodokļiem un nodevām” neaizliedz pieņemt maksājumus tādā veidā, kur pircējs skaidrā naudā iemaksā pirkuma maksu pārdevēja bankas norēķinu kontā. Aizliegti ir tikai tādi skaidras naudas darījumi summā virs 7200 euro, kur pircējs skaidro naudu nodod tieši pārdevējam. Tādējādi, pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus samaksājot skaidrā naudā ja šīs naudas summa tiek iemaksāta pārdevēja bankas norēķinu kontā. Ņemot vērā to, ka pārdevējs nevar iepriekš paredzēt katra pircēja iespējamo samaksas veidu, ir ieteicams jau savlaicīgi izveidot iekšējās kontroles sistēmu.

Leave a comment