Ja komersants piedāvā uzņēmumiem reģistrēt juridiskās adreses tam piederošās telpās, tad vai uz viņu attiecas pienākumi NILLTFN likuma izpildē?

NILLTFN likums ar juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem saprot arī tās personas, kuras piedāvā komersantiem reģistrēt juridiskās adreses tiem piederošās telpās, kuras faktiskais pakalpojuma saņēmējs (nomnieks) nelietos savai ikdienas saimnieciskajai darbībai, bet gan tikai juridiskās adreses reģistrācijai un korespondences saņemšanai.

Tādējādi iekšējās kontroles sistēmu ir nepieciešams izveidot arī tiem komersantiem, kuri iznomā telpas citu komersantu juridisko adrešu reģistrācijai un korespondences saņemšanai.

Leave a comment