AML sistēma un AML prasības

AML ir saīsinājums no starptautiski lietotā jēdziena anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršana, kas sevī ietver cīņu ar nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, lai novērstu finanšu sistēmas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, terorisma vai masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas (proliferācija) finansēšanai.
AML prasības Latvijā tiek noteiktas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Atsevišķas prasības par veicamo rīcību un veicamajiem pasākumiem, lai izvairītos no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī citos normatīvajos aktos, tajā skaitā arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Leave a comment