Pērc vienreiz un saņem 3 likumu izpildei nepieciešamos dokumentus

Iekšējās kontroles sistēmas dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām.