Pērc vienreiz un saņem 3 likumu izpildei nepieciešamos dokumentus

Iekšējās kontroles sistēmas dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN jeb NILLTPFN likums), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām.