Dokumentu sagatavošana

Dokumentu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina pieredzējuši un ICA (International Compliance Association) sertificēti AML speciālisti.